بسم الله الرحمن الرحيم

جهان در پناه خرد زنده است
خرد خود ز فرهنگ پاينده است

 

معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

سرکار خانم دکتر فایزه توتونیان

Vestibulum id urna

 

دکتری ریاضی کاربردی-استاد تمام وقت دانشگاه فردوسی مشهد

لینک رزومه:

http://toutouni.profcms.um.ac.ir

 

فرازي از چشم انداز ايران اسلامي در سال 1404 :

بند 15 از فصل امور اجتماعي ،سياسي ،دفاعي و امنيتي چشم انداز 20ساله اشعار دارد:

 1. فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي ،ازدواج،مسكن و آسيب هاي اجتماعي.
 2. توجه به مقتضيات دوره جواني و نياز ها و توانائيها ي آن.


اميد آنكه با استعانت از خداوند عليم ،معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه آموزش عالي سلمان بتواند با مشاركت دانشجويان در امور فرهنگي به چشم انداز فوق نائل آيد.

 

شرح مختصري از اهداف و فعاليت هاي عمده معاونت دانشجويي و فرهنگي:

معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه آموزش عالي سلمان فعاليت هاي خودرا برحسب شرح وظايف در چهار حوزه متمركز نموده است و با مشاركت دانشجويان به ويژه انجمن هاي علمي ،فرهنگي هنري ،بسيج و كانون قرآن و عترت ،اهداف بلند مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت خود را در اين چهار حوزه با جديت دلسوزانه و كارشناساته پيش برده و در دستيابي به آنان بستر هاي لازم را فرآهم مي آورد. 


اهداف عمده معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه آموزش عالي سلمان:
حوزه فرهنگي و فوق برنامه: فرهنگ سازي و احياي فرهنگ ديني و ملي و ارتقاء سطح بينش مسائل فرهنگي، اجتماعي،هنري،علمي دانشجويان از طريق انجام فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه مطابق نياز نسل جديد دانشگاهيان براساس سلائق و نگرشهاي متنوع مخاطبين با استفاده از مشاركت عناصر مورد مخاطب دانشجويان در برنامه ريزي و اجراي آن فعاليت ها ،به صورت انجمن هاي علمي ،فرهنگي ،مذهبي ،هنري،و انتشار نشريات دانشجويي. در قالب برگزاري مراسم هاي مذهبي و ملی، همايش ها (داخلي و خارجي )فعاليت هاي قرآني،توليدات فرهنگي، بازديد هاي علمي و فرهنگي ،كرسيهاي آزاد انديشي ،تهيه فيلم ،برگزاري تائتر،سخنراني ،تهيه نشريه ،تاليف كتاب،برگزاري هفته پژوهش دانشجويي (با نمايش دستاوردها دانشجويان ) برگزاري نماز جماعت و....

 1. حوزه سلامت جسم و روان: ارتقاءسطح سلامت جسم و روان دانشجويي و پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي با خدماتي چند از طريق مركز مشاوره به دانشجويان بصورت ارائه مشاوره باليني ،تحصيلي ،ازدواج،خانواده ،مشكلات فردي ،پزشكي و مددكاري به دانشجويان، غربالگري سلامت جسم و روان ،برگزاري كارگاههاي آموزشي ،مهارت هاي زندگي و پيش از ازدواج ،اطلاع رساني درمورد بيماري هاي واگيردار از قبيل ايدز،تجهيز كتابخانه تخصصي ،گروه درماني ،تاتر درماني با استفاده از مشاركت عناصر مورد مخاطب دانشجويان در برنامه ريزيها و اجرا در قالب كانون ((همياران سلامت))دانشجويي.
 2. حوزه ورزشي و تندرستي: ايجاد شوق و نشاط در بين دانشجويان و كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي ،عاطفي،عقلاني و اجتماعي دانشجويان از طريق پرداختن به فعاليت هاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزشي به صورت گسترش ورزش همگاني و قهرماني ،برگزاري مسابقات ورزشي (داخلي -خارجي )اردوهاي ورزشي و فرهنگي و ... با مشاركت دانشجويان در قالب انجمن ورزشي دانشجويان.
 3. حوزه رفاهي: تامين امكانات و تسهيلات رفاهي براي دانشجويان برابر مقررات و خط مشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري درخصوص دانشگاهها و موسسات غير انتفاعي و غير دولتي ،با استفاده از نظرات و توانمنديهاي بالقوه دانشجويان به منظور به حداقل رساندن دغدغه دانشجويان در مسائل وام دانشجويي،امور تغذيه /بيمه حوادث دانشجويي،راه اندازي بوفه،كافي نت ،بكارگيري امكانات جهت دسترسي سريع دانشجويان به اينترنت ،معرفي خوابگاههاي خود گردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي و ... با مشاركت دانشجويان در قالب شوراي صنفي دانشجويي كه همه ساله در آبان ماه از طريق انتخابات آزاد برگزيده و تشكيل مي شود.

 

آشنایی با مسئولین در معاونت دانشجویی و فرهنگی:

 1. سرکار خانم دکتر فایزه توتونیان معاونت دانشجويي و فرهنگي موسسه آموزش عالي سلمان: 

 2. آقاي محمد مهدي آژير مدير كل امور دانشجويي و فرهنگي و مسئول مركز مشاوره موسسه آموزش عالي سلمان:
  متولد 1331 كارشناسي ارشددر رشته مديريت و داراي سوابق آموزشي و پژوهشي در خصوص آسيب هاي اجتماعي ،مدرس دروس مديريت،جامعه شناسي ، مهارت هاي زندگي ،پيش از ازدواج و.....،.برنامه ريز،مجري و هماهنگ كننده امور فرهنگي و فوق برنامه /امور مشاوره /ورزشي و رفاهي دانشجويان كه همه روزه به جز روز هاي سه شنبه از ساعت 8 لغايت 16 آمادگي دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان در خصوص امور صنفي و حوزه فعاليت هاي امور دانشجويي و فرهنگي و مددكاري را دارد. (عکس آقای آژیر)
  تلفن تماس 38650376
  پيام براي دانشجويان:
  ((موسسه آموزش عالي سلمان را خانه دوم خود بدانيد،مشگل شما دانشجوي عزيز ،مشگل امور دانشجويي و فرهنگي بوده كه با دلي سرشار از مهر،محبت،دوستي متعامل،منطق ،مقررات وآينده نگري در جهت رفع آن مشگل دركنار شما هستيم ))

آشنایی با اهم شوراهای مرتبط با معاونت دانشجویی و فرهنگی:

شوراي تخصصي فرهنگي و اجنماعي موسسه آموزش عالي سلمان:

الف:تركيب:
تركيب آن عبارتست از ،رئيس موسسه ،روحاني موسسه ،معاون فرهنگي . دانشجويي (بعنوان دبير )معاون آموزشي ،مسئول بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي، نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي، دبير مركز هم انديشي اساتيد و نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه
ب:اعضاء شورا:
دكتر محمد هادي فراهي (رئيس شورا )-حجت الاسلام حسين پويا –دكتر حسين دلداري –دكتر اسدالله نيكنام –دكتر فائزه توتونيان (دبير مركز هم انديشي اساتيد )آقاي احسان ضيايي –دانشجو محمد صادق حسن زاده –دانشجو مهلا مجيدي و محمد مهدي آژير.
ج: بعضي از اختيارات و وظايف عمده شورا
- برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليت هاي فرهنگي ،اجتماعي در موسسه با توجه به اولويتهاي سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي،فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي
- برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي انقلابي و مردمي ...
- تصويب و اعطاي مجوز برنامه هاي فرهنگي ،ترويجي و تبليغي سالانه ،نيمسال و يا فصل....
- پيگيري در زمينه تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- ...
د: زمان و مكان برگزاري شورا:
برابر مصوبه شورا ، جلسات عادي اولين پنجشنبه هر ماه شمسي و جلسات فوق العاده براساس پيشنهاد و اعضاء و تصويب رئيس شورا برگزار مي گردد
ر- نحوه تعامل شورا با دانشجويان ،اساتيد و كاركنان:
هر يك از دانشجويان اساتيد و كاركنان مي توانند نظرات خود را به مسئول بسيج دانشجويي ،مسئول بسيج اساتيد ،ودبير مركز هم انديشي اساتيد جهت طرح در شورا ارائه فرمايند .

شوراي انضباطي بدوي موسسه آموزش عالي سلمان:

الف) تركيب:
معاون دانشجويي و فرهنگي (رئيس شورا)روحاني موسسه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه دونفر دانشجو به انتخاب رئيس دانشگاه و دبير شورا
ب) تنبيهاتي كه با حكم شورا هاي انضباطي دانشگاه نسبت به دانشجويان اعمال می‌شوند
1- احضار و اخطار شفاهي
2-تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
3- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
4-تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو
5-توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
6-دادن نمره 0.25 در درس يا امتحان مربوط به تخلف
7- محرميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام،خوابگاه و غيره
8-دريافت خسارات از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد
9- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
10- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
11-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
12- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
در صورتيكه شوراي بدوي تشخيص دهد، مي تواند تنبيهات سخت تري را به شوراي مركزي انضباطي پيشنهاد نمايد كه منجر به اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از1تا 5سال گردد.
ج)عناوين تخلفات قابل بررسي در شوراي انضباطي بدوي دانشجويان
1-جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد ،تطييع ،توهين ،ضرب و جرح ،جعل و سرقت ،رشوه، اختلاس ،كلاه برداري ،قتل ........)
2- تخلفات آموزشي و اداري از قبيل تقلب در امتحان يا تكاليف مربوطه ، اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه ،عدم رعايت مقرات دانشگاه و خوابگاه ،دادن اطلاعات ناصحيح يا كتمان حقايق ،ايراد خسارات به اموال عمومي و خصوصي و يا خيانت در امانت
3-رسيدگي به تعرضات ديني ،تخلفات سياسي و امنيتي (از قبيل توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي ،اديان رسمي كشور، ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي ايران (مانند تظاهر به روزه خواري ،توهين به حجاب ،شعار نويسي ....)عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد ،دادن اطلاعات خلاف واقع ،تبليغ به نفع گروهك هاي الحادي ،ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه
4- تخلفات اخلاقي (استعمال مواد اعتيادآور ،شرب خمر، قمار و خريد وفروش اين گونه موارد،استفاده از فرآورده هاي نمايشي ،گويشي و نوشتاري غير مجاز و يا خريد و فروش تكثير اين گونه محصولات ،تخلفات را يانه اي و الكترونيكي ،عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غير منطبق با شئون دانشگاه ،آرايش مبتذل ،عدم رعايت شئون دانشجويي ،عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم ،ايجاد مزاحمت ، داشتن رابطه نامشروع ،تشكيل يا شركت در جلسات نا مشروع ،انجام عمل منافي عفت

 

با سپاس
دكتر حسين دلداري
معاونت دانشجويي و فرهنگي

 

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی