حضرت علی(ع)میفرمایند: ...و هر كس را كه نوشته من به او می رسد، به تقوای الهی و نظم در كارهایتان سفارش میكنم.

 

  

 

به منظور تحکیم مبانی انضباطی، برابر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محیط دانشگاهی و در جهت ایجاد یک محیط آرام، پرنشاط و سالم در موسسه آموزش عالی سلمان، شورای انضباطی بدوی و شورای انضباطی تجدیدنظر دانشجویان، در معاونت دانشجویی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از دانشجویان، فعالیت مستمری را دارند.

دانشجویان می توانند جهت تماس و ارتباط با کمیته انضباطی موسسه  بطور مستقیم به دبیرخانه (امور دانشجویی و فرهنگی) مراجعه نموده و  یا با بهره گیری از صندوق کمیته انضباطی ، نظرات، پیشنهادات و شکایت خود را مطرح نمایند.

جهت آشنایی با بخشی از مقررات ،تنبیهات و تخلفات مربوط به «آئین نامه شورای انضباطی دانشگاهها » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صفحه اصلی سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه مراجعه فرمایید.

 

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی