چاپ کردن این صفحه

انتخابات انجمن‌های علمی

قابل توجه دانشجویان گرامی،

از شما دانشجویان محترم جهت شرکت در انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دعوت می‌شود