قسمتی ازآئین‌نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی:

 

در اجرای بند ۱۲ از ماده ۹ کلیات آئین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیر دولتی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انسجام بخشی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه میزان شهریه دریافتی و پاسخگویی به ذینفعان، این آئین‌نامه به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

موسسه: منظور هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است .

شهریه: سهمی از هزینه‌های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی از دانشجو دریافت می‌شود.

شهریه ثابت: بخشی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسی انتخابی دانشجو انجام می‌شود .

شهریه متغیر: بخشی از شهریه است که میزان آن بر اساس ضوابط مصوب با توجه به نوع و تعداد واحد انتخابی تعیین و دریافت می‌شود .

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است .

دانشجوی مهمان: اطلاق به دانشجویی است که تعدادی از واحدهای خود را بر اساس مقررات آموزشی مصوب در موسسه دیگری جز موسسه مبدا می‌گذراند .

انصراف: به مفهوم ترک تحصیل دائم دانشجو در رشته محل مشخص است که با درخواست دانشجو و موافقت تحقق می‌یابد .

سقف مدت تحصیل: اطلاق به تعداد نیمسال‌های تحصیلی به شرح مندرج در آئین‌نامه‌های آموزشی مصوب است .

 ماده ۲- موسسه مجاز است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی برای نام‌نویسی از پذیرفته‌شدگان و دانشجویان، مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب، و در ازای ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه سند تعهدآوری همچون چک یا سفته یا وجه نقد از دانشجو به عنوان تضمین و یا ودیعه و پیش ثبت نام، ممنوع است. اما در موارد تقسیط شهریه، دریافت چک و یا اسناد تعهدآور دیگر از دانشجو به عنوان تضمین پرداخت شهریه، بلامانع است.

تبصره ۲- دریافت هرگونه وجهی مازاد بر شهریه باعنوان خدمات آموزشی یا عناوین دیگر (به استثنای خدمات درمانی، حق بیمه و بیمه حوادث مطابق با مقررات صندوق رفاه دانشجویان) بدون مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ممنوع است .

ماده ۳- دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

ماده ۴- دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف ۱۶ واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۸ واحد نظری) را به موسسه مبدا پرداخت کند.

تبصره- چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام‌نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال، به عنوان هزینه انصراف محسوب می‌شود.

ماده ۵- در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جابه‌جا می‌شوند چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور  اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کلاسها اعلام نماید موسسه مبدا مکلف است شهریه متغیر دانشجوی مشمول جابه‌جایی را مسترد کند در غیر اینصورت درخواست بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست.

ماده ۶-  در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.

ماده ۷-  شهریه دوره تابستانی ۵۰ درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است .

ماده ۹-  چنانچه تعداد واحدهای درسی باقی‌مانده دانشجو در ترم آخر، اعم ازپایان نامه، کارآموزی، یا پروژه، حداقل 6 واحد باشد، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند.

تبصره ۱- دریافت شهریه پایان‌نامه و پروژه در طول دوره تحصیلی دانشجو تنها برای یک بار مجاز است .

تبصره ۳ - استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

ماده ۱۰-  دریافت هرگونه وجهی، اضافه برشهریه نیمسال‌های تحصیلی از دانشجویی که برابر مقررات اخراج می شود مجاز نیست .

ماده ۱۱-  درصورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل‌سازی سوابق تحصیلی، وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای  قابل قبول، پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت  کند.

ماده ۱۲-  در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی، قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد، شهریه متغیر دروس، حسب درخواست دانشجو، باز گردانده و یا ذخیره می‌شود، اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.

 ماده ۱۳-  در صورت حذف اضطراری درس، شهریه متغیر آن درس مسترد نمی‌گردد.

ماده ۱۴-  شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی