تاريخچه و معرفي كتابخانه:

كتابخانه موسسه آموزش عالی سلمان درسال 1385همزمان باشروع فعاليت آموزشي موسسه آغاز به كارنموده است.توسعه كتابخانه باتوجه به اهداف راهبردي موسسه وباتاكيد برفراهم آوري منابع آموزشي وپژوهشي مورد نياز اساتيد ودانشجويان ومطابق با رشته هاي آموزشي موجود درموسسه صورت گرفته است .

منابع كتابخانه موسسه شامل كتابهاي فارسي،لاتين ومرجع، مجلات فارسي ولاتين وهمچنين پروژه ها وپايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان درمقاطع تحصيلي مختلف مي باشد. كتابخانه موسسه دارای بالغ بر 17800 منبع از كتب فارسي،لاتين ومرجع و 12700 منبع كتاب الكترونيكي است. علاوه بر این كتابخانه داراي250 مجله لاتين و500 مجله فارسي،254 پروژه ساخت و1200 نسخه پايان نامه مي باشد.

سيستم چيدمان كتابها درقفسات به صورت موضوعي وبراساس رده بندي كنگره آمريكا انجام پذيرفته است

مخزن كتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان به صورت بسته است تنهادانشجويان ارشد وبراي اساتيد محترم به صورت باز

مي باشد. ارائه خدمات كتابخانه بابهره گيري ازدوشيوه جستجوي منابع موجود درمخزن به شرح زیر بنيان نهاده شده است و مراجعه کنندگان با كمك این دوشيوه درجهت جستجوی منابع با كتابدار همكاري مي نمايند.

الف: سيستم جستجوي منابع با كمك برگه مادر

ب : سيستم جستجوي منابع با استفاده ازرايانه

فضاي كتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان متشكل از يك مخزن،2سالن مطالعه ويژه خواهران وبرادران دانشجو وهمچنين يك سالن مطالعه مرجع است . مراجعه كننده هامي توانند كتابهاي مرجع وپايان نامه هاو نشريات موجود را درآنجا مطالعه نمايند.

درصورتي كه كتاب جديدي خريداري شود ازروي جلد آن اسكن گرفته مي شود وبراي مراجعين كتابخانه به همراه فهرست كامل كتابهاي جديد درتابلواعلانات قرارداده مي شود.

 

 

 

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی